VaandelDicht voor het einde van de baan

Over de Klootschietersvereniging

VaandelZoals het logo al aangeeft is de kloatscheetvereniging Rossum opgericht in 1939.

En wel in de maand mei. Tijdens de tweede wereldoorlog werd er een tijdlang niet in clubverband geschoten.

Na de oorlog hebben enkele fanatieke kloatscheeters de draad weer opgepakt.

Kort na de oorlog was kloatschieten gemakkelijk te organiseren en de sport kon overal gespeeld worden.

Veelal waren het uitdagingen die door individuen of buurten werden gespeeld.

Later werden die wedstrijden gestroomlijnd door een kloatscheetbond. Deze organiseerde een competitie voor de verschillende verenigingen die inmiddels waren opgericht. Er werd op een zondagmorgen vereniging tegen vereniging geschoten; jeugd en senioren op één ochtend.

Samen op de fiets naar een uitwedstrijd. Later kwam er een splitsing in een junioren-  en en seniorenwedstrijddag.

Er  kwamen meerdere bonden die wedstrijden gingen organiseren al naar gelang de techniek die men hanteerde.

Zo was er de slingerslag en de losse onderhandse slag. Dit verschil in techniek was nogal eens een strijdpunt. Men stond lijnrecht tegenover elkaar.

Vooral de oudere schutters wilden de oude technieken in stand houden: traditie blijft traditie.

De jongere schutters kwamen nader tot elkaar en er werd een compromis gesloten, waarbij zoveel mogelijk de losse onderhandse slag werd gebruikt.

De verschillende klootschietbonden gingen steeds meer samenwerken. Er ontstond een overkoepelende bond die onder de Nederlandse Atletiek Unie viel.

Door deze verder gaande samenwerking werd er overeenstemming bereikt over de techniek die tijdens wedstrijden gebruikt mocht worden.

Ook kwam er een competitie die omvangrijker was en de sterkste teams samenbracht.  Promotie en degradatie deden hun intrede.

Voor de KV. Rossum betekende dit dat er geschoten kon worden naar mogelijkheden.

Kampioenschappen werden er behaald en degradaties konden niet worden voorkomen.

Toch stond (staat) het plezier in de sport voorop en is de trouw aan de club groot gezien het aantal jaren dat de leden bij de club zijn.