De kaartavonden worden gehouden op de derde donderdag van elke maand.
Er wordt gespeeld in het clubgebouw aan de Pieriksbosweg.
De aanvang is 20.00u.
Er wordt gekaart op de volgende data:
21 september
19 oktober
16 november
21 december
18 januari
15 februari
21 maart
18 april