Hier de beschikbare informatie omtrent de beginjaren van wat later de klootscheetvereniging Rossum ging heten.

 

In de jaren 1930 – 1935 schoot Rossum meerdere keren tegen Reutum op de Haarlerheide.
De techniek was toen vrij en de slingerende Reutummers wonnen keer op keer.
Ook werd er geschoten tegen Noord-Deurningers op de Ootmarsumse dijk, ook tegen Volthe in het vroegere Linderveld.
Andere tegenstanders waren Lemselo en Noord-Berghuizen en “De Bakker” het latere Ons Genoegen.

In 1938 werd er bij de geboorte van prinses Beatrix geschoten tussen de drie buurtschappen Volthe, Lemselo en Rossum.
Dit is heden ten dage nog steeds het geval.
Er werd toen begonnen bij de oude pastorie (bij het huidige Thijplein) richting Hutten en verder richting Oldenzaal.
Het moeilijkste punt in de ronde was de bocht bij toenmalig café Het Peuleke.
Soms werd er getracht de bocht af te snijden. Hiervoor moest er over het dak van het café worden gegooid.
Er sneuvelden dan wel eens enkele dakpannen.

Toen in 1931 De Twentse Klootschietersbond werd opgericht, werd ook het buurtschap Rossum lid. Maar het buurtschap was toen nog geen klootschietvereniging.

In navolging van andere verenigingen werd in 1939 in café Brevink een oprichtingsvergadering gehouden.

Het eerste bestuur bestond uit G.J.Leussink (voorz.) en A.B.F.Blokhuis (secr.).
Belangrijke schutters toen waren: E.Maseland sr., J.Stege (mansboer) G.Reuver,  G.Veldhuis en G.Vennegoor.

Na de 2e wereldoorlog werd het verenigingsleven weer opgepakt, Zo ook het klootschieten. Op 26 oktober 1956 was er in café Hutten een algemene vergadering, waarbij nieuwe leden zich konden aansluiten bij de K.V.Rossum.

 

Het voorlopige bestuur werd gevormd door  E. Maseland Jr, (voorzitter). G Heerink (Secretaris). J.Stege (penningmeester).

De vereniging telde op dat moment ongeveer 10 leden. Er werd deelgenomen aan bondswedstrijden afdeling Oldenzaal. Dat met redelijk succes.

Er werd geschoten op de Tramweg nabij café Het Peuleke.  Voordien werd er ook geschoten op Ootmarsumsedijk en de Haarstraat.

Vanaf 1960 werden ook junioren lid van de vereniging. Er kon worden deelgenomen aan de juniorencompetitie.

 

 

 

 

De K.V. Rossum groeide gestaag en de vereniging telde in 1964, bij het 25 jarig bestaan, 60 seniorleden en 20 junioren.

De contributie bedroeg toen 5 gulden per jaar. Tegenwoordig betalen de seniorleden 65 euro per jaar.

Dit is vergeleken met andere sporten erg laag.

Op 17 oktober 1964 werd het 25 jarig jubileum afgesloten met een feestmaal.

De heer E. Maseland werd gehuldigd voor het feit dat hij reeds 40 jaar actief is op het klootscheet gebied

en reeds 25 jaar lid is van de vereniging.

Op deze avond werd door de heer L. Engelbertink de hierboven afgebeelde verenigingsvlag aan de vereniging aangeboden.

In de loop der jaren is deze vlag meerdere jaren onvindbaar geweest. tot op een jaarfeest bij café Hutten de vrouw des huizes

met de vlag naar voren kwam en aanbood aan de feestcommissie van dat jaar. De vlag had jarenlang op zolder bij Hutten gelegen.

Momenteel hangt ie weer prominent in het clubgebouw.

Dat klootschieten in de genen zit bewezen de junioren in de jaren 60. (De ouders van veel junioren waren zelf bevlogen klootschieters).

Er werden meerdere goede prestaties neergezet. De B-jeugd werd zelfs kampioen in 1967.

 

Een andere thuisbaan.

In 1967 verhuist de vereniging van de Tramweg naar de Hondenborgweg om daar de thuiswedstrijden af te werken.

Vermeldingswaardig is dat deze weg ook werd gebruikt door Noord Berghuizen.

De K.V. Rossum start aan de noordzijde en Noord Berghuizen aan de zuid zijde van de Hondenborgweg.

Elke zondag kwamen de teams elkaar tegen en moesten elkaar doorgang verlenen. Dit ging telkens erg gemoedelijk en zonder problemen.

Inmiddels was het ledental weer gestegen en hadden 65 senioren en 29 junioren zich aangesloten bij de club.

Het spelen op de Hondenborgweg werd door het grote aantal spelers langzaamaan een probleem.

Er werd gezocht naar een andere locatie voor een thuisbaan.

Al in 1969 werd er door enkele leden dat de “Kerkenpad” tussen de Roepenbelt en het Peuleke,

wel geschikt kon worden gemaakt tot klootscheetbaan. Misschien niet breed genoeg was toen de teneur.

Maar door veel inzet van de leden werd de Kerkenpad omgetoverd tot een klootschietbaan, niet overal even breed maar toch.

Geen doorgaand verkeer, in de natuur, uitdagend, veel techniek vereisend, waren de ingrediënten voor veel spannende wedstrijden.

 

In 1971 was de feestelijke opening.

Of het door de nieuwe baan kwam of door het vele trainen, in de jaren ’71  – ’72   -’73, veroverden de jeugdteams

meerdere titels in de competitie.

Dat de K.V. sterke jeugdspelers had bewezen in 1975:  A.Pegge, J.Postel, J.Verduin, R.Roesthuis, G.Stegge, en V. Bosch

door de N.K.B.cup voor junioren te winnen.

Voorwaar in die tijd een uitmuntende prestatie, omdat de concurrentie van andere verenigingen groot was.

Het ledental groeide in de jaren  ’70 nog steeds en bereikte op het hoogte punt 109 senioren en 33 junioren.

Mede door het grote aantal leden, waardoor de sterkste spelers zich konden meten met teams van andere verenigingen,

werd het kampioenschap van de afd. Oldenzaal veroverd.  Voorwaar een prima prestatie in die tijd.